Strona główna System enzymatyczny

System enzymatyczny

Wszelkie enzymy, których zadaniem jest przyspieszanie (katalizowanie) o co najmniej milion razy reakcji chemicznych w organizmach żywych. Istnieje duża liczba specyficznych enzymów odgrywających ważną rolę w procesach fizjologicznych jak trawienie, przewodnictwo nerwowe, synteza hormonów itd.).