Strona główna Etiolacja

Etiolacja

Etiolacja to reakcja rośliny na częściowe lub całkowite ograniczenie dostępu do światła: łodygi wydłużają się i stają się słabsze. Następuje utrata zielonego koloru (chloroza), co jest skutkiem zaniku i/lub braku syntezy chlorofilu, dedyferencjacja i/lub brak dyferencjacji chloroplastów, duży wzrost wydłużeniowy łodygi (wyciągnięcie) oraz ograniczenie wzrostu i rozwoju liści.

Produkty związane z tematyką « Etiolacja »