Strona główna Nitryfikacja

Nitryfikacja

Nitryfikacja to proces biologiczny, w wyniku którego w środowisku powstają azotany. Proces ten dzieli się na dwa odrębne etapy, z których każdy wiąże się z działaniem innych mikroorganizmów. Etap 1: amoniak zostaje utleniony do azotynu, to jest nitrytacja (reakcja zachodząca pod wpływem bakterii z rodzaju Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosospira nazywana również nitrozowaniem). Etap 2: azotyn jest utleniany do azotanu, to nitratacja (reakcja zachodząca pod wpływem bakterii z rodzaju Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira). Podczas tego procesu zachodzącego w neutralnych glebach, utleniających i niezawierających zbyt dużo materii organicznej (heterotrofia kompetycyjna pod wpływem bakterii saprofitycznych), utlenianie azotu przez bakterie jest źródłem energii niezbędnej do transformacji CO2 w materię organiczną (autotrofia). Odpad toksyczny z azotynów z pierwszej grupy bakterii jest wykorzystywany przez drugą jako metabolit. To zjawisko symbiozy jest nazywane syntrofią.

Produkty związane z tematyką « Nitryfikacja »