Strona główna Rośliny Sadownictwo

Sadownictwo

Mając na uwadze problemy napotykane w terenie i ograniczenia produkcyjne, oferujemy w ramach linii produktów « Sady » szeroki wachlarz rozwiązań przewidzianych dla każdego z etapów produkcji owoców ziarnkowych, owoców pestkowych i kiwi. Podczas zakładania sadów, następnie podczas zbiorów, od kwitnięcia aż do okresu poprzedzającego zbiór, każde z rozwiązań umożliwia zaspokojenie szczególnych potrzeb podczas kluczowych etapów cyklu wegetacyjnego i po zbiorze (formowanie się systemu korzeniowego, krzewienie, rozwój liści, kwitnienie, owocowanie, wzrost, dojrzewanie, przechowywanie).

Z uwagi na fakt, że nie istnieją żadne ograniczenia użytkowe, każde z rozwiązań proponowanych przez Biodevas Laboratoires może zostać dostosowane w ramach realizowanych programów do potrzeb producentów i do ich specyfikacji wymagań. Poprzez zapobieganie stresowi abiotycznemu, poprawiają one żyzność gleby i jakość zbiorów (wielkość plonu, kaliber, zawartość cukru, wyrównanie owoców, przechowywanie…).

Bosca

Specyficzny stres abiotyczny

Chelaty aminokwasowe

Preparaty specyficzne