Strona główna Zwierzęta

Zwierzęta

Od 15 lat firma Biodevas Laboratoires specjalizuje się w wytwarzaniu produktów w 100% naturalnych (nie są to produkty identyczne z naturalnymi ani syntetyczne) wspomagających zdrowie i żywienie dla zwierząt .

Posiadając niepowtarzalne know-how związane z pozyskiwaniem naturalnych ekstraktów i ich synergicznym łączeniem, firma Biodevas Laboratoires oferuje producentom z sektora zwierzęcego (Przeżuwacze, Drób i Trzoda chlewna) innowacyjną linię fitogenicznych rozwiązań regulujących biochemiczne mechanizmy wewnątrzkomórkowe.

Dzięki współpracy z uznanymi ekspertami, Biodevas wspiera swoich partnerów w ramach wdrażania zarówno strategii optymalizacji parametrów (wzrost, współczynnik przyswajania paszy…), jak i strategii mających na celu ograniczenie stosowania leków (stymulacja układu odpornościowego, redukcja stanów zapalnych, ogranicznie problemów płucnych, trawiennych, układu moczopłciowego…).

10% obrotu firmy Biodevas jest przeznaczane na funkcjonowanie działu badawczo-rozwojowego, dzięki czemu nasi partnerzy mogą liczyć na produkty skuteczne, rentowne i bazujące na naukowej wiedzy. Firma Biodevas, prowadząca działalność w ponad 20 krajach na całym świecie, posiada certyfikat ISO 22000 i GMP+.

Przeżuwacze

Drób

Trzoda chlewna