Gama zwierzęta: rozwiązania zwiększające wydajność produkcji.

Przeżuwacze
Gama produktów przeznaczona dla krów, cieląt, owiec oraz jagniąt.
Drób
Gama produktów przeznaczanych dla brojlerów, kur niosek, kaczek oraz indyków.
Trzoda chlewna
Gama produktów przeznaczona dla świń, macior oraz prosiąt.

Relacja hodowcy krów