Strona główna Biostymulator

Biostymulator

Biostymulator to „związek organiczny lub mineralny lub jego mieszanina, wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne procesy życiowe roślin, przez m.in:

  • efektywne wykorzystanie składników odżywczych,
  • poprawę tolerancji na stres abiotyczny,
  • poprawę cech jakościowych,
  • wzrost dostępności składników odżywczych w glebie”

Źródło: definicja Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r.)