Strona główna Zwierzęta Drób

Drób

Mając na uwadze problemy napotykane w terenie i ograniczenia produkcyjne, oferujemy w ramach linii produktów « Drób » szeroki wachlarz rozwiązań przewidzianych dla każdego z etapów produkcji. Od reprodukcji po hodowlę produkcyjną (brojlery, kury nioski, indyki, kaczki), każde rozwiązanie jest dostosowane do szczególnych potrzeb występujących na różnych etapach produkcji takich jak umieszczenie w stadzie, wzrost, poprawa parametrów w niekorzystnych warunkach…

Dzięki dopracowanej formule, każde z rozwiązań proponowanych przez Biodevas Laboratoires może zostać odpowiednio dostosowane do konkretnych wymagań, co umożliwi uzyskanie określonych przez specyfikacje techniczne parametrów produktu gotowego, który następnie zostanie dodany do premiksu, żywności lub minerałów, oraz który może być również bezpośrednio stosowany w hodowli. Dział badawczo-rozwojowy Biodevas Laboratoires nieustannie szuka innowacji, dlatego chętnie bada problemy zgłaszane przez klientów firmy.

Układ oddechowy

Układ motoryczny

Metabolizm ogólny

Flora bakteryjna jelit