Strona główna Aktualności Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Prewencja kolibakterioza u drobiu: konsorcjum pomiędzy BIODEVAS Laboratoires oraz grupą LDC, CAFEL i CAVAC

Biodevas Laboratoires specjalista w produkcji dodatków fitogenicznych, które są alternatywą do antybiotyków stosowanych w hodowli kurcząt, stworzył konsorcjum, którego celem są badania dotyczące kolibakteriozy w drobiu. Biodevas może się pochwalić licznymi sukcesami w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w produkcji drobiu (takich jak histomonoza, kokcydioza, pasożyty i inne), w ciągu najbliższych trzech lat Biodevas skoncentruje na współpracy badawczej z grupą LDC, CAFEL i CAVAC.

Kolibakterioza jest jedną z najpoważniejszych chorób występujących w hodowli drobiu i wiąże się – w samej tylko Francji –  z bezpośrednimi i pośrednimi stratami liczonymi w milionach euro. Stanowi również poważną kwestię w odniesieniu do zdrowia publicznego ze względu na dużą oporność na antybiotyki występującą u Escherichia coli. Skutkuje to licznymi regulacyjnymi umożliwiającymi stosowanie antybiotyków przez weterynarzy wyłącznie w tzw. sytuacjach krytycznych. Badania te i ich wyniki mają tym większe znaczenie, że wymagania jakościowe restauratorów oraz dystrybucji wykraczają poza obowiązujące przepisy – preferują oni całkowite wykluczenie stosowania antybiotyków w najbliższej przyszłości.

Celem konsorcjum powołanego przez Biodevas jest opracowanie strategii zapobiegania infekcji powodowanych przez Escherichia coli. Opiera się na zastosowaniu preparatów fitogenicznych opracowanych przez Biodevas Laboratoires, zawierających naturalne substancje czynne uzyskane w autorskim procesie ekstrakcji roślin.

We wrześniu 2018 r. wystartował w wylęgarniach i hodowlach brojlerów należących do różnych organizacji projekt przewidziany na półtora roku. Badania zostaną przeprowadzone na co najmniej 18 jednodniowych kurczętach w każdej organizacji producentów.  Dla każdego doświadczenia zachowana będzie partia będąca kontrolą. Zatwierdzenie protokołów doświadczeń, zbieranie danych oraz analiza statystyczna są nadzorowane przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Agnes oraz Inovalys – stowarzyszenie laboratoriów z rejonu Loary. Badanymi parametrami są m.in. śmiertelność, dawki antybiotyków, spożycie wody, średnia masa uboju, GMQ i IC .

Przedsięwzięcie to pokazuje ogromny potencjał działu Badań i Rozwoju Biodevas w tworzeniu skutecznych rozwiązań dla przemysłu drobiowego. Działania zaproponowane przez Biodevas są zaadaptowane do warunków zootechnicznych i ekonomicznych hodowli, jak również wychodzę na przeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym zdrowia publicznego. Współpraca nawiązana z trzema dużymi firmami z sektora drobiowego pokazuje ich chęć do zmiany podejścia do sposobu produkcji.

Biodevas Laboratoires zostało założone w 2005 r. przez Jean-Louis Blua oraz François Blua w Savigné l’Evêque w rejonie Sarthe. Laboratorium opracowuje i produkuje rozwiązania fitogeniczne, składające się w 100% ze związków naturalnych uzyskanych w autorskim procesie ekstrakcji. Biodevas Laboratoires zatrudnia dziś 30 pracowników. 30% obrotów pochodzi z eksportu do Europy, Afryki, Ameryki Północnej i Azji.

Grupa LDC jest największym przetwórcą drobiu w Europie, posiadającym wiele marek takich jak Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d’Asie, Toque Angevine czy Réghalal. Grupa kontraktuje dostawy z 5700 hodowcami drobiu – bezpośrednio lub poprzez partnerów.

La Cafel, Coopérative Agricole des Fermiers de Loué zrzesza 1100 hodowców spełniających wysokie wymagania produkcji. W 2003 roku upowszechniła produkcję ograniczającą stosowanie leków.

Grupa CAVAC liczy 5000 hodowców i działa w czterech sektorach: produkcja roślinna, zwierzęca, dystrybucja ogrodnicza oraz produkcja dla przemysłu rolnego. VOLINEO filia CAVAS zajmująca się produkcją drobiu skupia 270 hodowców.

Kontakt:
Polska // Dorota Skrzyniecka – 07 51 59 52 21

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Opublikowano dnia

W kategorii : Aktualności