Biodevas Laboratoires spełnia wysokie wymagania, aby zagwarantować jakość swoich produktów

Biodevas Laboratoires dokonuje wyboru jakości i spełnia określone wymagania, aby spełnić szereg norm, w tym ISO 22000. Ta certyfikacja jest najnowszym standardem w zakresie bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami, zapewniając całkowite bezpieczeństwo naszych produktów. Wymagania normy ISO 22000 obejmują: metodę pracy ukierunkowaną na zapobieganie zagrożeniom, skuteczną komunikację między wszystkimi zaangażowanymi partnerami oraz pełny system śledzenia. Biodevas Laboratories gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom i konsumentom.
Certyfikacja produktów żywnościowych

Certyfikacja gamy zwierzęta

Certyfikacja dopuszczająca do stosowania w rolnictwie ekologicznym dla gamy zwierzęta
Certyfikacja dopuszczająca do stosowania w rolnictwie ekologicznym dla gamy rośliny
Ekwiwalent GMP+ na rynek niemiecki
Certyfikacja dopuszczająca do stosowania w rolnictwie ekologicznym na rynku austriackim dla gamy zwierzęta
Certyfikacja dopuszczająca do stosowania w rolnictwie ekologicznym na rynku niemieckim dla gamy rośliny i zwierzęta