– A –
Prawa autorskie

Zgodnie z francuskim kodeksem Własności Intelektualnej oraz międzynarodowymi traktatami i umowami zawierającymi postanowienia dotyczące ochrony praw autorskich, zabronione jest reprodukowanie do użytku innego niż prywatny, sprzedaż, dystrybucja, emitowanie, rozpowszechnianie, adaptowanie, modyfikacja, publikowanie, komunikowanie w całości lub w części oraz w jakiejkolwiek formie: danych, prezentacji i organizacji witryny oraz dzieł chronionych prawem autorskim, które pojawiają się na stronie internetowej Biodevas Laboratoires bez specjalnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich dzieła, prezentacji, organizacji witryny lub danych.

– B –
Zastrzeżenia

Biodevas Laboratoires ogranicza się udostępniania informacji osobom, które odwiedzają jego stronę internetową. Biodevas Laboratoires nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, zaniedbania lub skutki wynikające z wykorzystania tych informacji. W szczególności dotyczy to korzystania z linków hipertekstowych przekierowujących do stron na innych serwerach, nad którymi Biodevas Laboratoires nie ma kontroli. Ta strona zawiera jedynie ogólne informacje, które nie odnoszą się do konkretnej sytuacji, osoby lub podmiotu. Ponadto informacje te nie stanowią porady profesjonalnej ani prawnej (jeśli potrzebują Państwo konkretnej porady, zawsze należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą). Informacje zamieszczone na tej stronie można uznać za ofertę usług lub produktów Biodevas Laboratoires. Każdy, kto chce skorzystać z usług lub z produktów prezentowanych na stronie, jest proszony o skontaktowanie się z Biodevas Laboratories w celu uzyskania informacji o dostępności danej usługi lub produktu, a także o warunkach umowy i cenach.

– C –
Francuskie prawo odnoszące się do dostępu do danych informatycznych

Każdy użytkownik, który umieścił na serwerze informacje bezpośrednio lub pośrednio go dotyczące może zażądać przekazania swoich danych osobowych administratorowi usługi i w razie potrzeby uzyskać ich sprostowanie, zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 dot. informatyzacji, danych i wolności (CNIL).